Archief voor juni 2014

Aanpassing fiscale pensioenwetgeving per 1 januari 2015 (Witteveen 2015)

Op 27 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met aanpassingen in het fiscale pensioenkader ingaande 1 januari 2015. De belangrijkste wijzigingen zijn een versobering van de opbouwpercentages, geen pensioenopbouw… Lees verder »