Wisseling van baan, wel of geen waardeoverdracht van pensioen?

Als een werknemer in dienst treedt bij een andere werkgever kan hij zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen. Het is niet altijd zinvol om waardeoverdracht toe te passen, soms zelfs af te… Lees verder »

DGA en wijzigingen pensioen in eigen beheer

Uiterlijk vóór het zomerreces (8 juli a.s.) maakt de staatssecretaris van Financiën zijn voorkeur bekend over wat te doen met het pensioen in eigen beheer van de DGA. Met name… Lees verder »

Pensioenopbouw door DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft meerdere mogelijkheden om een kapitaal op te bouwen voor de oudedag. Waar voor “normale” werknemers vaak een verplichting geldt deel te nemen in de pensioenregeling van… Lees verder »

Verdeling pensioen bij echtscheiding

Na een echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap hebben beide ex-partners recht op een deel van het door de ander opgebouwde pensioen. Vaak wordt de waarde van het pensioen onderschat en… Lees verder »

Pensioenmogelijkheden voor ZZP’er

Met de komst van “het pensioenfonds voor ZZP’ers” staat pensioen weer meer in de aandacht bij de ZZP’er. Een ZZP’er heeft een aantal mogelijkheden om kapitaal op te bouwen waarmee… Lees verder »

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

Op 26 maart jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd met ingang van 1 januari 2016. Volgens de huidige systematiek zou in 2019 respectievelijk… Lees verder »

Premies overlijdensrisicoverzekering fors gedaald

De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen fors gedaald. Bij oversluiten kunnen al gauw honderden euro’s per jaar bespaard worden. Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag ineens… Lees verder »

Pensioen voor ZZP’er; ZZP Pensioenfonds

Na een jarenlange lobby is het in juni definitief geworden: het pensioenfonds voor ZZP’ers gaat vanaf 1 januari 2015 van start. Het ZZP Pensioenfonds gaat collectief pensioengeld beheren voor ZZP’ers… Lees verder »

Aanpassing fiscale pensioenwetgeving per 1 januari 2015 (Witteveen 2015)

Op 27 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met aanpassingen in het fiscale pensioenkader ingaande 1 januari 2015. De belangrijkste wijzigingen zijn een versobering van de opbouwpercentages, geen pensioenopbouw… Lees verder »

Expirerende lijfrentes

In het verleden zijn veel lijfrenteverzekeringen gesloten die de komende jaren gaan expireren. Expireren houdt in dat de einddatum van de lijfrente(verzekering) is bereikt en de gerechtigde kiest wat te… Lees verder »