Accountants en belastingadviseurs

De accountant en de belastingadviseur zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor een onderneming over financiele onderwerpen, zo ook over de pensioenregeling. Zowel van de DGA als de pensioenregeling van het personeel.

Om accountants en belastingadviseurs bij te staan bij het pensioen van de DGA heeft Prima Pensioen het DGA-pensioenabonnement ontwikkeld. Hiermee weet u zeker dat u geen risico’s loopt in uw pensioenadvisering aan uw DGA-cliënten. U bent tegen een scherp tarief verzekerd van:

  • Pensioenberekeningen voor de jaarrekening + fiscale aangifte die voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid van de DGA zijn in kaart gebracht en worden jaarlijks gemonitord;
  • Anticiperen op aankomende wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op het pensioen van de DGA;
  • Goed onderbouwde beslissingen bij nadering van pensioendatum van de DGA, wat te doen met het pensioen;
  • Regelmatig verstrekken van nieuwsbrieven.

Ook met vragen over de pensioenregeling van het personeel van uw cliënt kunt u bij Prima Pensioen terecht. Bijvoorbeeld om te beoordelen of de pensioenregeling nog aansluit bij de huidige wensen van de onderneming. En hoe staat het met de pensioenkosten? Zijn deze goed te beheersen? Prima Pensioen kan dit voor u inzichtelijk maken.

Hiernaast is Prima Pensioen zeer thuis in levensverzekeringen en stamrechten. Hiervoor is de levensverzekeringen-check ontwikkeld. Overzicht scheppen in en optimale aanwendingsmogelijkheden zoeken voor (vrijkomende) levensverzekeringspolissen en stamrechten. Is het geld nu nodig of is uitstellen van het moment van uitkeren juist wenselijk? Een tijdelijke uitkering of heeft uw cliënt liever een levenslange uitkering? Belastingvoordeel behalen door de uitkeringen te schenken aan de kinderen? Er is meer mogelijk met levensverzekeringen en stamrechten dan u dacht. Prima Pensioen brengt deze in lijn met de behoeftes van uw cliënten.