Nabestaandendekking

Bescherm uw gezin tegen de financiƫle gevolgen van overlijden. Een overlijden van een van de partners heeft ook financiƫle consequenties. Moet ik meer gaan werken, of juist minder? Kunnen de kinderen blijven doen wat ze nu doen?
U kunt uw gezin heel eenvoudig beschermen tegen dit soort lastige keuzes. Vaak voor enkele tientjes per maand heeft u al een overlijdensrisicoverzekering, een voorziening die een vast bedrag uitkeert bij overlijden van u of uw partner. Hiermee kunnen de nabestaanden het inkomenstekort opvangen. En dat is een veilige gedachte.
Wilt u weten wat u maandelijks tekort zou komen als u of uw partner overlijdt? U kunt het gemakkelijk berekenen als u op de banner hiernaast klikt. U ziet dan ook wat het ongeveer kost om het tekort te verzekeren.

Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering?

Als u al een overlijdensrisicoverzekering heeft, is het goed te weten dat de premies voor een dergelijke verzekering de laatste jaren fors zijn gedaald. Soms tot wel 75% lager! Oversluiten van de bestaande overlijdensrisicoverzekering kan dan ook vaak een flink maandelijks premievoordeel opleveren. Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Mail de volgende informatie naar bmanders@prima-pensioen.nl (Boris Manders) en u krijgt een opgave van uw premievoordeel:
- Hoogte verzekerd kapitaal?
- Gelijkblijvend of jaarlijks dalend verzekerd kapitaal?
- Einddatum verzekering?
- Hoeveel betaalt u nu aan premie (per maand of jaar)?
- Geboortedatum verzekerde(n)?
- Wel/niet roken?
Doel overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering is voor diverse doelen te gebruiken, zoals:
- Een huizenbezitter met een hypotheek die door de bank verplicht is een verzekering te sluiten;
- Een ZZP’er die geen pensioen opbouwt en zelf een voorziening moet treffen;
- Een werknemer die vanwege wetswijzigingen minder nabestaandenpensioen opbouwt;
- Meerdere aandeelhouders van een vennootschap met een compagnonsverzekering;
- Een DGA met pensioen in eigen beheer waarbij de vennootschap het risico van uitkeren nabestaandenpensioen (nog) niet kan dragen.
Ook voor nader advies kunt u contact opnemen met Boris Manders op bmanders@prima-pensioen.nl of op 06-52855772.