Versnelde verhoging AOW-leeftijd

Geplaatst op 31 maart 2015

Op 26 maart jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd met ingang van 1 januari 2016. Volgens de huidige systematiek zou in 2019 respectievelijk in 2023 de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd zijn tot 66 jaar en 67 jaar. Dat is nu versneld naar 2018 en 2021. Voor mensen geboren na 30 september 1950 en voor 1 januari 1957 heeft dit financiële gevolgen. Zij moeten langer wachten dan oorspronkelijk gedacht op hun AOW-uitkering. De AOW-uitkering voor een gehuwde (zonder partnertoeslag) bedraagt op maandbasis zo’n € 800 bruto en dat loopt de genoemde groep mensen per opgeschoven maand tenminste mis.

Verhoging AOW-leeftijd
In een schema ziet de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd er als volgt uit, waarbij voor de vergelijking ook de huidige verhoging erbij is opgenomen:

Jaar AOW-leeftijd huidig AOW-leeftijd nieuw Betreft personen geboren:
2015 65 jaar en 3 maanden 65 jaar en 3 maanden na 31-10-1949 en voor 01-10-1950
2016 65 jaar en 5 maanden 65 jaar en 6 maanden na 30-09-1950 en voor 01-07-1951
2017 65 jaar en 7 maanden 65 jaar en 9 maanden na 30-06-1951 en voor 01-04-1952
2018 65 jaar en 9 maanden 66 jaar na 31-03-1952 en voor 01-01-1953
2019 66 jaar 66 jaar en 4 maanden na 31-12-1952 en voor 01-09-1953
2020 66 jaar en 3 maanden 66 jaar en 8 maanden na 31-08-1953 en voor 01-05-1954
2021 66 jaar en 6 maanden 67 jaar na 30-04-1954 en voor 01-01-1955
2022 66 jaar en 9 maanden    
2023 67 jaar    

 

Overbruggingsregeling AOW-gat
Om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een al te grote inkomensterugval krijgen, is er een overbruggingsregeling. Deze regeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Om voor de overbruggingsregeling in aanmerking te komen gelden bepaalde inkomensgrenzen.

Doorlopen sociale zekerheidsregelingen tot nieuwe AOW-leeftijd
Voor ouderen die niet meer werken en die recht hebben op een wettelijke sociale uitkering – denk aan een ww-uitkering of een WIA-uitkering -, is van belang dat alle wettelijke sociale zekerheidsregelingen doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd.

« Premies overlijdensrisicoverzekering fors gedaald
Pensioenmogelijkheden voor ZZP’er »