DGA's

Speciaal toegespitst op DGA’s heeft Prima Pensioen het DGA-pensioenabonnement ontwikkeld. Hiermee bent u als DGA tegen een scherp tarief verzekerd van:

  • Pensioenberekeningen voor de jaarrekening + fiscale aangifte die voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn in kaart gebracht en worden jaarlijks gemonitord;
  • Anticiperen op aankomende wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw pensioen;
  • Goed onderbouwde beslissingen bij nadering van uw pensioendatum, wat te doen met het pensioen;
  • Regelmatig verstrekken van nieuwsbrieven.

Hiernaast is Prima Pensioen zeer thuis in levensverzekeringen en stamrechten. Overzicht scheppen in en optimale aanwendingsmogelijkheden zoeken voor (vrijkomende) levensverzekeringspolissen en stamrechten. Is het geld nu nodig of is uitstellen van het moment van uitkeren juist wenselijk? Een tijdelijke uitkering of heeft u liever een levenslange uitkering? Belastingvoordeel behalen door de uitkeringen te schenken aan uw kinderen? Er is meer mogelijk met uw levensverzekeringen en stamrechten dan u dacht. Prima Pensioen brengt deze in lijn met uw behoeftes.