Particulieren

Particulieren worstelen vaak met hun pensioen. Vragen die opkomen zijn “kan ik nog op tijd met pensioen met een acceptabel pensioenniveau?”, “is bij verandering van baan waardeoverdracht van pensioenaanspraken zinvol?”, “hoe werkt de pensioenverdeling in geval van een echtscheiding?”.

Met zulk soort pensioenvragen kunt u bij Prima Pensioen terecht. En ook met vragen over lijfrenteverzekeringen, banksparen en gouden handdrukken.

Prima Pensioen is tevens zeer thuis in levensverzekeringen. Overzicht scheppen in en optimale aanwendingsmogelijkheden zoeken voor (vrijkomende) levensverzekeringspolissen. Is het geld nu nodig of is uitstellen van het moment van uitkeren juist wenselijk? Een tijdelijke uitkering of heeft u liever een levenslange uitkering? Belastingvoordeel behalen door de uitkeringen te schenken aan uw kinderen? Er is meer mogelijk met uw levensverzekeringen dan u dacht. Prima Pensioen brengt deze in lijn met uw behoeftes.