HR-ondersteuning

De HR-medewerker is het eerste aanspreekpunt voor werknemers met pensioenvragen. Wie ondersteunt de HR-medewerker als deze met vragen zit? Dat doet Prima Pensioen.

Als onafhankelijk pensioenadviseur kunnen wij helpen met het beantwoorden van alle pensioenvragen. Zoals vragen die nieuwe medewerkers hebben over waardeoverdracht en vragen die medewerkers hebben die bijna met pensioen gaan.

Maak een afspraak

Pensioenadvies voor HRM

Als er nieuwe mensen in dienst treden gaan ze deelnemen in de pensioenregeling. Het is aan de werkgever om de nieuwe medewerker uit te leggen hoe de pensioenregeling eruit ziet en welke keuzes er zijn. Bij dit gesprek is het handig te werken met een checklist.

Wat gebeurt er met het eerder opgebouwde pensioen? Draagt de nieuwe medewerker dit wel of niet over naar de nieuwe pensioenregeling? Soms is dat wel verstandig, soms echter niet. Dit is maatwerk.

Pensioeninzicht medewerkers

Veranderingen in de persoonlijke situatie van medewerkers en wijzigingen in pensioenwetgeving hebben invloed op de pensioenpositie van medewerkers. Mensen kunnen al snel het overzicht verliezen. Het is goed om hier af en toe bij stil te staan. Door het bieden van pensioeninzicht krijgen medewerkers financiële rust. Ze weten dan wat hun huidige pensioenopbouw betekent, maar ook eerder opgebouwde pensioenen en privé voorzieningen zijn overzichtelijk in beeld.

Pensioenoplossingen bij ontslag

Medewerkers die bijna met pensioen gaan, hebben allerlei pensioenkeuzes te maken. Klik hier meer uitleg.

Een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft impact op het pensioen van de medewerker. Er zijn legio mogelijkheden om de gevolgen voor het pensioen te beperken. Denk aan voortzetting van de pensioenopbouw tijdens de ww-periode, gebruiken transitievergoeding om het pensioen te verbeteren, een seniorenregeling, uitruilen ouderdomspensioen, enzovoorts.

Wij ondersteunden de HR-medewerker met alle pensioenvragen!

Deze klanten gingen je voor

Klantcase
Hoe maak je een pensioenplan dat bij de werknemer past?

Werknemers die hun pensioendatum naderen krijgen van hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar zo’n zes maanden vóór hun pensioendatum een standaard brief. In…

Bekijk klantcase
3 tips om te sparen voor je pensioen met direct resultaat

Als ondernemer bouw je geen pensioen op, tenzij je zelf in actie komt. Wat voor werknemers geldt, geldt ook voor ondernemers. Er komt een moment dat je het…

Lees verder