Pensioen en overlijden

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 15.000 mensen jonger dan 60 jaar. Een overlijden kent naast emoties ook grote financiële gevolgen. Het volledige inkomen valt weg. In de plaats komt mogelijk een partnerpensioen en wezenpensioen. In de meeste gevallen is het nabestaandenpensioen (fors) lager dan het wegvallende inkomen.

Partner- en wezenpensioen

Mensen die actief pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeraar zijn vaak gedekt voor een uitkering bij overlijden aan de nabestaanden. De partner krijgt een partnerpensioen, dat is een tijdelijke of levenslange uitkering per maand. Eventuele kinderen krijgen een wezenpensioen, dat is een tijdelijke uitkering tot soms 21 jaar.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen is afgeleid van het inkomen van degene die overlijdt. Bekijk hier wat voor jouw nabestaanden is geregeld op pensioengebied.

Soms hebben nabestaanden recht op een uitkering van de overheid, een ANW-uitkering. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.

Bekijk hier of jouw nabestaanden na jouw overlijden recht hebben op een ANW-uitkering.

Inzicht in financiële gevolgen overlijden

Door te weten hoe jij en jouw partner er financieel voorstaan bij overlijden krijg je financiële rust. En kun je er tijdig iets aan doen bij een tekort. Krijg snel inzicht in de financiële gevolgen bij overlijden.

Overlijdensrisicoverzekering

Als het nabestaandenpensioen na overlijden lager is dan gewenst, kun je een aanvullende dekking regelen. Dit heet een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig een kapitaal uit. Dit kan belastingvrij. Een uitkering per maand is ook mogelijk.


De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen fors gedaald. Als je al zo’n verzekering hebt, dan loont het om na te gaan of je met oversluiten voordeel kunt behalen.

Bereken hier wat een overlijdensrisicoverzekering ongeveer kost.