Tips en cases voor een Prima Pensioen

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder
een lijfrente kan fiscaal interessant zijn
Lijfrente fiscaal interessant voor ondernemers

In Nederland kennen we voor mensen onder de AOW-leeftijd twee belastingtarieven over inkomen uit arbeid in box 1 van de inkomstenbelasting: tot €73.031 een…

Lees verder
alles wat je moet weten over verplichtstelling pensioenfonds
Verplichtstelling pensioenfonds - hoe zit dat?

Bij een verplichtstelling voor een pensioenfonds zijn er belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden. Als werknemer ben je verplicht om deel te nemen…

Lees verder
lees de ontwikkelingen voor de nieuwe Wet Toekomst Pensioen
Ontwikkelingen Wet toekomst pensioenen

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet die regelt dat de manier van pensioen opbouwen in Nederland drastisch wijzigt.…

Lees verder
fotdotaties zijn niet meer mogelijk
Geen FOR-dotaties meer mogelijk

Sinds 1 januari 2023 is het voor ondernemers niet meer mogelijk te doteren aan de FOR. De FOR was een manier om met belastingvoordeel te werken aan…

Lees verder
Wet toekomst pensioenen - wat betekent het voor u
Wet toekomst pensioenen

Vlak voor Kerstmis heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De…

Lees verder
een financiële APK van je pensioen bij prima pensioen enschede
Een regelmatige APK voor financiële rust

Als vermogens- en pensioenadviseur help ik jou je financieel goed voor te bereiden op de toekomst. Maar er bestaat geen glazen bol die voorspelt wat er in de…

Lees verder
Klantcase
welkom bij Prima pensioen
"Unieke prestatie voor Prima Pensioen en het partnerpensioen"

Een dik half jaar geleden zijn wij benaderd door een belastingadviseur met de vraag of wij haar klant konden helpen. De klant zat in een nogal bijzondere…

Bekijk klantcase
nieuw pensioenstelsel wet toekomst pensioen in 2023
Nieuw pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023

Na het Pensioenakkoord uit 2019 is nu het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in behandeling bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de nieuwe wetgeving…

Lees verder
welke keuze maak je als je bijna met pensioen gaat
Maakt u wél de juiste keuzes bij pensionering of pensioenregeling?

Bij het naderen van pensionering gaat men vaak op zoek naar informatie over pensioenen en pensioenfondsen in Nederland. Als je direct naar inhoud over dit…

Lees verder
Klantcase
een pensioenplan voor werkgever en werknemer
Hoe maak je een pensioenplan dat bij de werknemer past?

Werknemers die hun pensioendatum naderen krijgen van hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar zo’n zes maanden vóór hun pensioendatum een standaard brief. In…

Bekijk klantcase
3 tips om te sparen voor je pensioen
3 tips om te sparen voor je pensioen met direct resultaat

Als ondernemer bouw je geen pensioen op, tenzij je zelf in actie komt. Wat voor werknemers geldt, geldt ook voor ondernemers. Er komt een moment dat je het…

Lees verder
Voorkom financiële zorgen na overlijden

Hoe staan jouw nabestaanden er financieel voor als jij overlijdt? Uit onderzoek blijkt dat mensen hun financiële situatie dan te rooskleurig voorstellen. Maak…

Lees verder
wat is jouw pensioen bij ontslag
Ontslag en pensioen

Het verlies van je baan is natuurlijk uitermate vervelend. Naast directe financiële consequenties, heeft het ook gevolgen voor jouw pensioen. Zoals een periode…

Lees verder
Eerder stoppen met werken dankzij prima pensioen
Eerder stoppen met werken weer mogelijk!

Als onderdeel van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een aantal flankerende maatregelen. Begin september jl. heeft de minister…

Lees verder
hoe ziet jouw pensioen eruit inclusief inflatie correcties
Adequate pensioenregeling voor payrollmedewerkers

Een onderdeel van de per 2020 ingegane Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de verbetering van de positie van payrollmedewerkers. Dit geldt ook op…

Lees verder
pensioenuitkering bij overlijden of scheiding
Pensioen en gebeurtenissen in je leven

Pensioen klinkt voor veel mensen ver weg. Toch is pensioen dichterbij dan je denkt. Stel je krijgt een nieuwe baan, gaat samenwonen of trouwen, krijgt een kind…

Lees verder
Lagere pensioenopbouw notarissen en hun medewerkers
Lagere pensioenopbouw notarissen en hun medewerkers

Per 1 januari 2021 heeft het Pensioenfonds Notariaat de pensioenopbouw voor de deelnemers verlaagd met zo’n 35%. Aan de andere kant zijn de pensioenpremies…

Lees verder
lijfrente en beleggingen voor je pensioen
Lijfrente en beleggen

Regelmatig zijn wij in gesprek met mensen die een lijfrente hebben. Een lijfrente is een soort privé pensioen. Kijk hier als je meer wilt weten over…

Lees verder
Wat te doen met de oudedagsverplichting (ODV)?
Wat te doen met de oudedagsverplichting (ODV)?

Tot 2020 konden DGA’s met pensioen in eigen beheer hun pensioenen omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Veel DGA’s hebben hier gebruik van gemaakt. Een…

Lees verder
pensioenopbouw door een dga
Keuze pensioen bij pensioeningang

Keuzebegeleiding richt zich specifiek op de beslissingen die moeten worden genomen vlak voor pensioeningang. Met onze keuzebegeleiding helpen we u bij het…

Lees verder
bijna met pensioen gaan? Bel Prima Pensioen voor advies
€2.000 tegemoetkoming in advieskosten

€2.000 tegemoetkoming in advieskosten opzetten pensioenregeling Wij hebben vernomen dat er donderdagmiddag 20 juni een 100-tal vouchers beschikbaar wordt…

Lees verder