Pensioenverdeling echtscheiding

Na een echtscheiding hebben beide ex-partners recht op een deel van het door de ander opgebouwde pensioen. Vaak wordt de waarde van het pensioen onderschat en men kiest doorgaans voor de standaard verdeling. Maar is dat terecht?

Standaard verdeling

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is neergelegd hoe de verdeling van het pensioen kan plaatsvinden. De ex-partners hebben volgens de hoofdregel recht op de helft van het gedurende het huwelijk door de ander opgebouwde ouderdomspensioen en op het volledige partnerpensioen. In huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant kunnen partijen een andere verdeling afspreken.

Grote waarde

Bij pensioen gaat het al snel om grote waardes die verdeeld moeten worden. Een aanspraak op een ouderdomspensioen van €15.000 met 70% partnerpensioen van een 50-jarige kent een waarde van zo'n €300.000. Het is dan ook zaak het belang van een correcte en voor alle partijen bevredigende pensioenverdeling bij de ex-partners door te laten dringen. Te vaak zien wij dat de pensioenverdeling niet of nauwelijks ter sprake komt in gesprekken met advocaten of mediators.

Melding aan pensioenuitvoerder

Het is raadzaam de scheiding tijdig te melden bij de pensioenuitvoerder(s). Doe dit binnen 2 jaar na de scheiding met dit formulier. Anders is de pensioenuitvoerder niet meer wettelijk verplicht het verdeelde pensioen uit te keren aan beide ex-partners, maar slechts aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. De ander die na de scheiding recht heeft op een deel ervan moet zijn pensioenuitkeringen periodiek claimen bij de ex-partner in plaats van dit te ontvangen van het pensioenfonds. Niet echt een wenselijke situatie.

Conversie

Partijen kunnen afwijken van de standaard verdeling. Wil men niet meer afhankelijk zijn van de ander dan is het mogelijk te kiezen voor conversie. Dit houdt in dat de ex-partner een eigen pensioenrecht verkrijgt op zijn eigen leven. Stelt de andere partner zijn pensioendatum straks uit dan geldt dat niet voor het geconverteerde pensioenrecht. Dit is anders indien niet wordt geconverteerd. In dat geval blijft de ene ex-partner afhankelijk van de pensioenkeuzes van de andere ex-partner.

Juiste vastlegging

Het is belangrijk de keuzes goed vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. Er zijn genoeg gevallen bekend waarbij de een of de ander er pas op pensioendatum achter komt dat er toch iets anders op papier staat dan dat hij dacht. En dan is het vaak te laat.

Nieuwe wetgeving

Er zijn plannen voor een nieuw wettelijk systeem voor het verdelen van pensioen bij echtscheiding. Vanaf wanneer dit gaat gelden is nu nog onbekend. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.