Veelgestelde vragen

Snel antwoord nodig? Kijk tussen onze veelgestelde vragen!

 1. Hoeveel pensioen heb ik nodig als ik stop met werken?
  Dat is natuurlijk persoonsgebonden, maar als richtpunt kun je uitgaan van het huidige netto inkomen per maand. Omdat je vanaf AOW-leeftijd minder belasting betaalt, is het gewenste bruto pensioeninkomen lager dan je huidige bruto inkomen.
 2. Welke keuzes heb ik op pensioendatum?
  Je hebt allerlei keuzes waarmee je het pensioeninkomen kunt beïnvloeden. Zo kun je ervoor kiezen om in plaats van een levenslang gelijkblijvend pensioen te kiezen voor een pensioen dat in de eerste jaren hoger is (hoog-laag pensioen). Ook kun je de ingangsdatum wijzigen, zoals een eerder ingaand pensioen of juist pensioenuitstel. De hoogte van het partnerpensioen kun je ook wijzigen. Als jouw pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar, dan heb je de keuze voor een pensioen op garantiebasis (vastgesteld pensioen) of een pensioen (deels) op beleggingsbasis (variabel pensioen). Ook kun je ervoor kiezen om de uitkeringen bij een andere partij aan te kopen als die een hogere uitkering biedt. De keuzes heb je eenmalig en moet je uiterlijk op de pensioendatum gemaakt hebben.
 3. Kan ik extra sparen voor mijn pensioen?
  Vaak biedt jouw pensioenregeling de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen. Dat kan via een eenmalige inleg of via een maandelijkse extra inleg.
  Ook kun je een extra pensioenkapitaal opbouwen via een lijfrente. Dit is een privé pensioen, dat je zelf regelt buiten de werkgever om. De fiscale ruimte om lijfrentepremies te betalen, is sinds begin 2023 enorm verruimd.
 4. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd?
  In de meeste pensioenregelingen is naast een ouderdomspensioen voor jezelf ook een partner- en een wezenpensioen meeverzekerd. Als jij overlijdt, ontvangt jouw partner dan een levenslang partnerpensioen. De kinderen ontvangen dan een wezenpensioen, vaak tot hun 25e.
 5. Waar kan ik meer informatie vinden over mijn pensioen?
  Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD) kun je eenvoudig zien welk pensioen je al hebt opgebouwd en hoeveel je in totaal kunt verwachten. Ook kun je vaak inloggen op de website van je eigen pensioenfonds of verzekeraar. Hier kun je een UPO (uniform pensioenoverzicht) downloaden met veel informatie over jouw pensioen.
 6. Mijn partner krijgt geen of weinig partnerpensioen als ik overlijd, hoe kan ik dit verbeteren?
  Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om extra partnerpensioen te verzekeren. Dit heet ANW-hiaatpensioen of extra tijdelijk partnerpensioen. Dit is meestal zonder medische keuring. Wat ook kan, is een privé overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is een verzekering die eenmalig een kapitaal uitkeert na jouw overlijden voor een bepaalde datum (bijvoorbeeld pensioendatum). De premies zijn laag, wel is een medische keuring nodig.
 7. Welke invloed heeft een echtscheiding op mijn pensioen?
  Bij een echtscheiding kun je afspraken maken over het verdelen van de opgebouwde pensioenen. Deze afspraken leg je vast in een echtscheidingsconvenant. Je kunt ervoor kiezen om de pensioenen onderling niet te verdelen. Of bijvoorbeeld te kiezen voor de zogenoemde conversie. Spreken jullie niks af over het verdelen van het pensioen, dan gelden de wettelijke regels. Het ouderdomspensioen moet dan 50-50 verdeeld worden en het partnerpensioen komt volledig toe aan de ex-partner. Het is belangrijk om de pensioenuitvoerders binnen twee jaar na de echtscheiding in te lichten over de echtscheiding.
 8. Ik ben gewisseld van werkgever, moet ik mijn oude pensioen overdragen?
  Bij het aangaan van een nieuw dienstverband heb je het recht om jouw oude pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Je kunt het ook laten staan bij de oude uitvoerder. Heb je slechts een klein pensioen opgebouwd, dan mag de oude uitvoerder dit kleine pensioen automatisch overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Een waardeoverdracht is soms wel verstandig en soms niet. Dit is onder meer afhankelijk van het soort pensioenregeling (middelloonregeling of premieregeling) dat je had in het oude dienstverband en dat je krijgt in het nieuwe dienstverband. Had je eerst een middelloonregeling en krijg je nu een premieregeling, dan betekent waardeoverdracht dat je meer risico gaat lopen met jouw oude pensioen. Meestal is waardeoverdracht wel gunstig voor de hoogte van het partnerpensioen .Vraag altijd een vrijblijvende offerte voor waardeoverdracht op bij jouw nieuwe pensioenuitvoerder.
 9. Wat is een lijfrente?
  Een lijfrente is een soort privé pensioen. Je legt maandelijks (of eenmalig) een bedrag in en op de einddatum (vaak AOW-leeftijd) heb je een lijfrentekapitaal opgebouwd. De bedragen die je inlegt kun je binnen fiscale grenzen in aftrek brengen bij de belastingaangifte. Je kunt een kapitaal opbouwen op garantiebasis of op beleggingsbasis. Op de AOW-leeftijd gebruik je het lijfrentekapitaal voor de aankoop van periodieke uitkeringen, met een looptijd van minimaal vijf jaar. Over de uitkeringen betaal je belasting.
 10. Waar kan ik mijn AOW-leeftijd vinden?
  Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) kun je op basis van jouw geboortedatum zien wat voor jou de (verwachte) AOW-datum is. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en vanaf 2028 is dat 67 jaar en drie maanden. De ontwikkeling van de AOW-leeftijd daarna is afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting in Nederland.

Hieronder vragen en antwoorden voor ondernemers

 1. Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer om pensioen op te bouwen?
  Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor jouw oudedagsplanning. Er zijn verschillende manieren om toekomstig inkomen op te bouwen. Te denken valt aan een spaarrekening of beleggingsrekening in box 3. Hiernaast kun je een lijfrentekapitaal opbouwen, met belastingvoordeel. Er zijn ook alternatieve vormen zoals vastgoed. Het maken van een pensioenplanning kan helpen.
 2. Welke risico’s loop ik als ondernemer op pensioengebied?
  De belangrijkste risico’s op pensioengebied zijn het risico van voortijdig overlijden en het risico van arbeidsongeschiktheid. Hoe blijven jouw nabestaanden financieel achter als jij overlijdt? En wat gebeurt er als je niet meer kunt werken? Deze risico’s kun je (deels) afdekken door middel van een overlijdensrisicoverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 3. Hoe kan ik met fiscaal voordeel een pensioen opbouwen als ondernemer?
  Als ondernemer – IB-ondernemer of DGA – kun je een lijfrentekapitaal opbouwen. Maandelijks of eenmalig leg je een bedrag in. Dit bedrag is binnen fiscale grenzen (jaarruimte en reserveringsruimte) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Op de einddatum – veelal de AOW-leeftijd – gebruik je het opgebouwde lijfrentekapitaal voor de aankoop van periodieke uitkeringen met een looptijd van tenminste vijf jaar. Het opbouwen van lijfrentekapitaal kan op garantiebasis en op basis van beleggingen. Een mix kan ook.
 4. Hoeveel lijfrentepremie kan ik fiscaal in aftrek brengen?
  De ruimte om lijfrentepremies fiscaal in aftrek te brengen hangt af van jouw eigen jaarruimte en reserveringsruimte. De jaarruimte is de lijfrenteruimte in dit jaar, gebaseerd op onder meer het inkomen van het jaar ervoor. De jaarruimte is maximaal zo’n 30% van jouw inkomen. Als je in eerdere jaren minder of geen lijfrentepremies hebt betaald, kun je gebruik van maken van de reserveringsruimte. Dit is een optelsom van jaarruimtes over de afgelopen tien jaar. Om de jaar- en reserveringsruimte precies te bepalen is een berekening benodigd.
 5. Ik ga mijn bedrijf verkopen, kan ik de winst gebruiken om mijn pensioen aan te vullen?
  Als je als IB-ondernemer stopt met je bedrijf, betaal je over de stakingswinst belasting. Er is een faciliteit om de stakingswinst te gebruiken als lijfrentekoopsom en zo belastinguitstel te krijgen en deels belastingafstel. Afhankelijk van je leeftijd op moment van staken kun je tot zo’n €500.000 van de winst gebruiken als koopsom voor een lijfrente. En heb je het bedrijf samen met je partner, dan geldt het dubbele.
 6. Ik heb in het verleden als DGA pensioen in eigen beheer opgebouwd. Ik wil mijn BV opheffen, wat nu?
  Tot in 2017 kon je als DGA binnen je eigen BV een pensioenvoorziening opbouwen. Er zijn nog veel DGA’s met zo’n pensioenvoorziening in eigen beheer (premievrij of ingegaan). Omdat er een fiscale claim op het opgebouwde pensioen zit, is het niet zomaar toegestaan om af te zien van dit pensioen. Als je toch van je BV af wilt, bestaat de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen over te dragen aan een professionele verzekeraar. Vervolgens kun je de BV opheffen. Let er wel op dat het juiste bedrag wordt overgeboekt, dat een rekening-courant invloed heeft en dat afstorten vaak kan tot 75 jaar.