Adequate pensioenregeling voor payrollmedewerkers

Een onderdeel van de per 2020 ingegane Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de verbetering van de positie van payrollmedewerkers. Dit geldt ook op pensioengebied. Payrollmedewerkers hebben vanaf 2021 recht op een “adequate pensioenregeling”. Tot 2021 konden zij nog terecht bij het pensioenfonds voor uitzendkrachten en gedetacheerden StiPP. Vanaf 1 januari 2021 vallen payrollmedewerkers niet meer onder dit pensioenfonds en moeten payrollwerkgevers hun payrollwerknemers elders een adequate pensioenregeling aanbieden.

Adequate pensioenregeling

Op twee manieren kan een payrollwerkgever ervoor zorgen dat zijn payrollwerknemers vanaf 2021 een adequaat pensioen hebben:

  1. De payrollmedewerkers krijgen dezelfde pensioenregeling als de werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlener, dan wel vergelijkbare werknemers in de sector waar de inlener werkzaam is; of
  2. Het payrollbedrijf treft voor haar payrollwerknemers een eigen pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen.

Wettelijke eisen eigen pensioenregeling

Kies je als payrollbedrijf voor een eigen pensioenregeling dan stelt de wet bepaalde minimum eisen. Het gaat vooral om:

  1. De payrollmedewerkers moet vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwen. Er mag dus geen sprake zijn van een wachttijd of drempelperiode;
  2. Er moet tenminste ouderdoms- en nabestaandenpensioen in de pensioenregeling zijn opgenomen. Wat betreft het nabestaandenpensioen kan het gaan om opbouwbasis of risicobasis.
  3. De premie die de werkgever betaalt moet ten minste gelijk zijn aan de normpremie. De normpremie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, als cijfer geldt nu tenminste 14,6% van de pensioengrondslag

Bent u payrollwerkgever en is uw pensioenregeling nog niet aangepast aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2021, neem dan nu contact met ons op.

Samen kunnen we onderzoeken welke oplossing voor u het meest geschikt is.

Andere Tips & Cases

nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder
een lijfrente kan fiscaal interessant zijn
Lijfrente fiscaal interessant voor ondernemers

In Nederland kennen we voor mensen onder de AOW-leeftijd twee belastingtarieven over inkomen uit arbeid in box 1 van de inkomstenbelasting: tot €73.031 een…

Lees verder
alles wat je moet weten over verplichtstelling pensioenfonds
Verplichtstelling pensioenfonds - hoe zit dat?

Bij een verplichtstelling voor een pensioenfonds zijn er belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden. Als werknemer ben je verplicht om deel te nemen…

Lees verder