Eerder stoppen met werken weer mogelijk!

Als onderdeel van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een aantal flankerende maatregelen. Begin september jl. heeft de minister bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) ingediend dat enkele maatregelen mogelijk moet maken.

Voor velen lijkt eerder stoppen met werken een droom die ver buiten bereik ligt. Maar wist je dat dit weer mogelijk is dankzij veranderingen in de regelingen? Veel mensen hebben zich afgevraagd wanneer ze de stap kunnen zetten om eerder te toppen met werken. De situatie verschilt per individu, en het antwoord hangt af van verschillende financiële factoren. Onze adviseurs bij Prima Pensioen kunnen je persoonlijk begeleiden en je inzicht geven in de mogelijkheden die bij jouw leven en financiële situatie passen. Hoeveel geld heb je nodig? Wat zijn de gevolgen voor je pensioen en AOW? Hoeveel kun je eigenlijk krijgen als je eerder stopt met werken? Deze vragen en meer kunnen netto en bruto worden beantwoord door onze experts.

Bedrag ineens

Op de pensioendatum heeft de pensioengerechtigde een aantal keuzemogelijkheden. In plaats van een levenslang gelijkblijvende pensioenuitkering kan hij kiezen voor een hoog-laag pensioen. De eerste jaren een hogere uitkering en na een aantal jaren levenslang een wat lagere uitkering. Of een deel van het partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Daar komt vanaf 1 januari 2022 een keuze bij. Het is vanaf dan mogelijk op de pensioeningangsdatum te kiezen om maximaal 10% van de opgebouwde pensioenpot in één keer op te nemen. Het opgenomen bedrag kan – na de gebruikelijke inhouding van belastingen en premies – de pensioengerechtigde naar eigen inzicht vrij besteden. Het opnemen van een bedrag ineens gaat ook gelden voor lijfrentes en voor pensioen in eigen beheer.

Na de opname van het bedrag ineens vallen de toekomstige pensioenuitkeringen logischerwijze lager uit. Zorg voor inzicht om te beoordelen of dat in jouw eigen pensioensituatie goed uitkomt. Kijk hier voor meer informatie over pensioeninzicht.

Eerder stoppen met werken

Tot zo’n 15 jaar geleden konden werknemers vervroegd met pensioen met behulp van VUT- en prepensioenregelingen. Momenteel is de pensioenrichtleeftijd al gestegen tot 68 jaar. Voor sommige werknemers is het niet mogelijk om gezond hun pensioendatum te halen. Vanaf 1 januari 2021 is hier een tijdelijke oplossing voor. Maximaal drie jaar vóór de AOW-leeftijd mogen werkgevers aan hun werknemers een bedrag meegeven, ineens of periodiek, zonder fiscale strafheffing.
Nu is het zo dat als een werkgever een regeling aanbiedt met als doel vervroegd uittreden mogelijk te maken (Regeling voor Vervroegde Uittreding), de werkgever een strafheffing krijgt van 52% over de uitkering. Door de RVU-heffing tijdelijk te versoepelen kan de huidige groep ouderen eerder uittreden.

Door een combinatie van aanvullende uitkering van de werkgever en vervroegen van de pensioendatum kan een werknemer toch eerder stoppen met werken met behoud van een fatsoenlijk inkomen.

Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof

Momenteel is het mogelijk om fiscaal gefaciliteerd 50 weken vakantieverlof en compensatieverlof op te sparen. Het wetsvoorstel strekt ertoe dit uit te breiden naar 100 weken.

Het opgespaarde verlof is op meerdere manieren inzetbaar. Denk aan minder werken voor het bereiken van de pensioenleeftijd, tijd voor omscholing, een sabbatical. Ook is het te gebruiken om eerder te stoppen met werken met behoud van salaris.

Jouw financiële toekomst in eigen handen

Het is belangrijk om de mogelijke gevolgen en de nieuwe regelingen goed te begrijpen voordat je de beslissing neemt om eerder te stoppen met werken. Het kan namelijk impact hebben op je opgebouwde pensioenkapitaal, je AOW en je algehele financiële toekomst. Onze adviseurs bij Prima Pensioen staan voor je klaar om je te helpen navigeren door deze complexe materie. Of je nu wilt weten hoe je het beste kunt omgaan met je opgebouwde spaargeld, hoe je je beleggingen kunt laten renderen of hoe je jezelf in de best mogelijke financiële positie kunt plaatsen voor vervroegd pensioen, wij kunnen je bijstaan met persoonlijk advies. Bezoek onze website voor het laatste nieuws en de nieuwste mogelijkheden, en laat je goed adviseren voordat je een belangrijke stap zet in het plannen van je financiële toekomst. Vragen over eerder stoppen met werken of wil je weten welke invloed de opname van een bedrag ineens heeft op jouw pensioenuitkeringen? Vraag
het ons.

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder