Eerder stoppen met werken weer mogelijk!

Als onderdeel van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een aantal flankerende maatregelen. Begin september jl. heeft de minister bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) ingediend dat enkele maatregelen mogelijk moet maken.

Bedrag ineens

Op de pensioendatum heeft de pensioengerechtigde een aantal keuzemogelijkheden. In plaats van een levenslang gelijkblijvende pensioenuitkering kan hij kiezen voor een hoog-laag pensioen. De eerste jaren een hogere uitkering en na een aantal jaren levenslang een wat lagere uitkering. Of een deel van het partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Daar komt vanaf 1 januari 2022 een keuze bij. Het is vanaf dan mogelijk op de pensioeningangsdatum te kiezen om maximaal 10% van de opgebouwde pensioenpot in één keer op te nemen. Het opgenomen bedrag kan – na de gebruikelijke inhouding van belastingen en premies – de pensioengerechtigde naar eigen inzicht vrij besteden.
Het opnemen van een bedrag ineens gaat ook gelden voor lijfrentes en voor pensioen in eigen beheer.

Na de opname van het bedrag ineens vallen de toekomstige pensioenuitkeringen logischerwijze lager uit. Zorg voor inzicht om te beoordelen of dat in jouw eigen pensioensituatie goed uitkomt. Kijk hier voor meer informatie over pensioeninzicht.

Eerder stoppen met werken

Tot zo’n 15 jaar geleden konden werknemers vervroegd met pensioen met behulp van VUT- en prepensioenregelingen. Momenteel is de pensioenrichtleeftijd al gestegen tot 68 jaar. Voor sommige werknemers is het niet mogelijk om gezond hun pensioendatum te halen. Vanaf 1 januari 2021 is hier een tijdelijke oplossing voor. Maximaal drie jaar vóór de AOW-leeftijd mogen werkgevers aan hun werknemers een bedrag meegeven, ineens of periodiek, zonder fiscale strafheffing.
Nu is het zo dat als een werkgever een regeling aanbiedt met als doel vervroegd uittreden mogelijk te maken (Regeling voor Vervroegde Uittreding), de werkgever een strafheffing krijgt van 52% over de uitkering. Door de RVU-heffing tijdelijk te versoepelen kan de huidige groep ouderen eerder uittreden.

Door een combinatie van aanvullende uitkering van de werkgever en vervroegen van de pensioendatum kan een werknemer toch eerder stoppen met werken met behoud van een fatsoenlijk inkomen.

Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof

Momenteel is het mogelijk om fiscaal gefaciliteerd 50 weken vakantieverlof en compensatieverlof op te sparen. Het wetsvoorstel strekt ertoe dit uit te breiden naar 100 weken.

Het opgespaarde verlof is op meerdere manieren inzetbaar. Denk aan minder werken voor het bereiken van de pensioenleeftijd, tijd voor omscholing, een sabbatical. Ook is het te gebruiken om eerder te stoppen met werken met behoud van salaris.

Vragen over eerder stoppen met werken of wil je weten welke invloed de opname van een bedrag ineens heeft op jouw pensioenuitkeringen? Vraag het ons.

Andere Tips & Cases

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder
Lijfrente fiscaal interessant voor ondernemers

In Nederland kennen we voor mensen onder de AOW-leeftijd twee belastingtarieven over inkomen uit arbeid in box 1 van de inkomstenbelasting: tot €73.031 een…

Lees verder
Verplicht aansluiten bij pensioenfonds?

Recentelijk hebben wij voor enkele werkgevers onderzocht of zij zich verplicht moeten aansluiten bij een bepaald pensioenfonds. In Nederland moet 80% van de…

Lees verder