Geen FOR-dotaties meer mogelijk

Sinds 1 januari 2023 is het voor ondernemers niet meer mogelijk te doteren aan de FOR. De FOR was een manier om met belastingvoordeel te werken aan pensioenopbouw. Omdat niet in alle gevallen ook daadwerkelijk geld werd aangehouden met dit doel, kwamen sommige ondernemers in de knel bij het beëindigen van hun onderneming. Dit is een van de redenen geweest om de FOR-faciliteit te schrappen.

Interessante alternatieven

Dit betekent natuurlijk niet dat je als ondernemer niet meer kunt werken aan jouw pensioenopbouw. Er zijn hiervoor allerlei manieren. Een fiscaal interessante mogelijkheid is om een lijfrentevoorziening op te bouwen. De premies die je hiervoor betaalt zijn – binnen fiscale grenzen – aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Vanwege het belastinguitstel en dat de uitkeringen in de toekomst doorgaans tegen een lager tarief worden belast, maakt dit een prima manier van opbouw van toekomstig inkomen. Bedenk hierbij wel dat het niet mogelijk is om tussentijds geld uit de lijfrentevoorziening op te nemen, behoudens bij arbeidsongeschiktheid.

Hulp nodig?

Wij kunnen helpen bij het verkrijgen van pensioeninzicht. En bij het opbouwen van een pot voor toekomstig inkomen, zoals een lijfrentevoorziening.

3 manieren om pensioen op te bouwen voor ondernemers

Als ondernemer bouw je geen pensioen op, tenzij je zelf in actie komt!
Download daarom onze waardevolle PDF met 3 tips om pensioen op te bouwen voor ondernemers.

Bezig met verzenden...
Je kunt nu hieronder het bestand downloaden.

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder