Ontwikkelingen Wet toekomst pensioenen

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet die regelt dat de manier van pensioen opbouwen in Nederland drastisch wijzigt. Het is nu aan de Eerste Kamer om er wat van te vinden. De bedoeling is dat de veranderingen op 1 juli a.s. al ingaan, met een overgangsperiode tot 1 januari 2027.

Nodige kritiek wordt verwacht

Wij kijken er niet vreemd van op als de Eerste Kamer toch de nodige kritiek heeft. Bijvoorbeeld over het invaren van alle reeds opgebouwde pensioenen. Ook voor al gepensioneerden. Is dit allemaal wel goed uitvoerbaar en rechtmatig?

Toch is het verstandig om als werkgever tijdig naar de eigen pensioenregeling te kijken. Voldoet deze aan de kaders van de nieuwe wetgeving of moeten er nog veel onderdelen gaan wijzigen? En wat voor impact heeft dit op bestaande werknemers? En hoe moet de pensioenopbouw voor nieuwe werknemers eruit zien?

Neem gerust contact met ons op om meer inzicht te verkrijgen!

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder