Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel van het opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe baan, terwijl in andere gevallen dit verplicht wordt ondergebracht in het pensioenfonds van je nieuwe werkgever.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekent veelal ook het einde van de pensioenopbouw. Als aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst ingaat bij een andere werkgever hoeft dit niet problematisch te zijn. Bedenk wel of waardeoverdracht van je oude pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder verstandig is of juist niet. Maar wat als er bij jouw nieuwe werkgever geen pensioenregeling geldt of je start als ondernemer? Dan ga je niet automatisch door met pensioenopbouw. En eindigt ook de dekking voor het nabestaandenpensioen, behoudens een tijdelijke voortzetting van enkele maanden dan wel gedurende de periode van een ww- of zw-uitkering.


Pensioen oplossingen bij ontslag

Toch zijn er mogelijkheden om de pensioen opbouw bij ontslag voort te zetten. Dit heet vrijwillige voortzetting en de meeste pensioenuitvoerders bieden dit aan. Een vrijwillige voortzetting is mogelijk voor maximaal drie jaar en voor ondernemers voor maximaal tien jaar. Per januari 2024 stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar. Soms is het voor een werkgever en een werknemer wenselijk om eerder het dienstverband geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Om dit voor de werknemer financieel mogelijk te maken, zijn er allerlei oplossingen. Zoals deelname aan een seniorenregeling, deelname aan de RVU-regeling, vervroegen van het ouderdomspensioen of aanwenden van de transitievergoeding als pensioenstorting.

Heb je zelf geen idee hoeveel pensioen beschikbaar komt als je uit dienst treed bij AOW? Of heb je andere vragen over ontslag en pensioen? Neem contact met ons op. Abonneer ook op onze mailing om op de hoogte te blijven van nieuws en tips.

Echtscheiding en pensioen

Regelmatig worden wij ingeschakeld om mensen bij te staan die in het kader van een echtscheiding hun pensioenen willen verdelen. Aangezien opgebouwde pensioenen vaak een grote waarde vertegenwoordigen, is het verstandig om over de verdeling ervan tussen de ex-partners goed na te denken. Op grond van wettelijke bepalingen geldt er een hoofdregel, maar daar kunnen partijen in onderling overleg van afwijken. Onze ervaring is dat afwijken van de hoofdregel, bijvoorbeeld door te kiezen voor conversie of een afwijkende verevening, vaak verstandig en wenselijk is. Het is namelijk niet fijn als je na een echtscheiding nog steeds afhankelijk bent van de keuzes die jouw ex-partner maakt. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat jouw ex-partner de pensioendatum uitstelt en jij hierdoor ook langer moet wachten op de eerste pensioenuitkering.

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder
een lijfrente kan fiscaal interessant zijn
Lijfrente fiscaal interessant voor ondernemers

In Nederland kennen we voor mensen onder de AOW-leeftijd twee belastingtarieven over inkomen uit arbeid in box 1 van de inkomstenbelasting: tot €73.031 een…

Lees verder