Variabel pensioen

Een variabel pensioen biedt flexibiliteit en controle over uw pensioeninkomen, waardoor u kunt genieten van uw oude dag op uw eigen voorwaarden. In tegenstelling tot een vast pensioeninkomen, waarbij u een vastbedrag ontvangt, biedt een variabel pensioen de mogelijkheid om uw pensioenpot te laten renderen gedurende uw pensioenjaren.

Komt er binnenkort een pensioenkapitaal voor u beschikbaar, dan heeft u de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Met een variabel pensioen kunt u profiteren van beleggingsrendementen, waardoor uw pensioenpot kan groeien gedurende uw pensioenjaren. Dit kan resulteren in een hoger inkomen dan bij een vast pensioen. Echter het brengt ook risico's met zich mee, zoals het beleggingsrisico, veranderingen in levensverwachtingen en het renterisico. Het renterisico houdt in dat veranderingen in rentetarieven invloed kunnen hebbenop de waarde van uw beleggingen en op de hoogte van de periodiek aan te kopen uitkeringen en daarmee op uw pensioeninkomen. Het is daarom belangrijk om samen met uw pensioenadviseur een goed doordacht beleggingsplan op te stellen dat past bij uw risicobereidheid en financiƫle doelen.

Een variabel pensioen met een goed beleggingsplan


Hoewel het niet mogelijk is om tijdens de uitkeringsfase meer of minder pensioen op te nemen, kunt u met een goed beleggingsplan wellicht meer rendement behalen en daardoor een hoger inkomen genereren, ondanks mogelijke schommelingen in rentetarieven.

Kortom, een variabel pensioen biedt flexibiliteit, controle en de mogelijkheid om uw pensioeninkomen te optimaliseren in lijn met uw persoonlijke financiƫle situatie, maar het vereist ook een zorgvuldige planningom risico's zoals renteschommelingen te beheren. Bespreek met uw pensioenadviseur of een variabel pensioen geschikt is voor uw specifieke behoeften en doelen.