Hoe maak je een pensioenplan dat bij de werknemer past?

Werknemers die hun pensioendatum naderen krijgen van hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar zo’n zes maanden vóór hun pensioendatum een standaard brief. In deze brief zet de pensioenuitvoerder uiteen op welke pensioenuitkeringen de aanstaande gepensioneerde recht heeft. Ook staat erin wat er gebeurt bij overlijden.
Werknemers bij een grote onderwijsinstelling krijgen ook zo’n brief van hun pensioenfonds.

In de pensioenregeling staan allerlei keuzemogelijkheden opgenomen die de werknemers hebben met hun pensioen. Deze keuzes moet de werknemer maken vóórdat het pensioen ingaat. Een werknemer kan bijvoorbeeld kiezen om de eerste vijf jaren een hogere uitkering te krijgen en aansluitend een lagere uitkering (hoog-laag pensioen). Of hij kiest voor een hoger partnerpensioen en gebruikt hiervoor een deel van zijn ouderdomspensioen (uitruil).

Cijfermatig

Werknemer (66 jaar) bereikt over 4 maanden de pensioendatum en heeft recht op een levenslang ouderdomspensioen van €15.000 per jaar. Na overlijden krijgt de partner levenslang €10.500 partnerpensioen.

De HR-medewerker is het eerste aanspreekpunt voor pensioenvragen binnen de onderwijsinstelling. De aanstaande gepensioneerden gaan dan ook vaak naar haar toe met de brief van het pensioenfonds. De HR-medewerker vindt het lastig om precies uit te leggen hoe het zit. Daarnaast mag zij eigenlijk niet adviseren over pensioenkeuzes. Ze schakelt Prima Pensioen in om haar bij te staan.

Persoonlijk gesprek

In een adviesgesprek met de werknemer bespreken wij de persoonlijke financiële positie van de werknemer. Wij nemen niet alleen het pensioen bij dit pensioenfonds mee, ook met andere pensioenpotjes en oudedagsvoorzieningen (bijvoorbeeld een lijfrente) houden wij rekening. Zo krijgt de werknemer een helder pensioenoverzicht. Hij weet exact waar hij aan toe is en komt erachter dat in de eerste jaren na pensionering behoefte is aan extra pensioeninkomen.
Door de juiste flexibiliseringskeuzes te maken, sluit het pensioeninkomen goed aan bij zijn wensen.

Cijfermatig

Werknemer kiest voor een hoog-laag pensioen en voor uitruil van partnerpensioen naar een hoger ouderdomspensioen. Na de uitruil krijgt werknemer in de eerste vijf jaren een ouderdomspensioen van €19.000 en vervolgens €14.250 levenslang. Na overlijden heeft de partner recht op €8.500 partnerpensioen.
Door gebruik te maken van de uitruilfaciliteiten is het ouderdomspensioen van de werknemer meer dan 25% hoger dan in de standaardsituatie.

Andere Tips & Cases

Wet toekomst pensioenen

Vlak voor Kerstmis heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De…

Lees verder
Geen FOR-dotaties meer mogelijk

Sinds 1 januari jl. is het voor ondernemers niet meer mogelijk te doteren aan de FOR. De FOR was een manier om met belastingvoordeel te werken aan…

Lees verder
Een regelmatige APK voor financiële rust

Als vermogens- en pensioenadviseur help ik jou je financieel goed voor te bereiden op de toekomst. Maar er bestaat geen glazen bol die voorspelt wat er in de…

Lees verder