Pensioenopbouw door DGA

Geplaatst op 29 juli 2015

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft meerdere mogelijkheden om een kapitaal op te bouwen voor de oudedag. Waar voor “normale” werknemers vaak een verplichting geldt deel te nemen in de pensioenregeling van de werkgever, ontbreekt deze verplichting doorgaans voor de DGA. Nu de DGA meerdere mogelijkheden heeft, is het belangrijk na te gaan welke optie(s) het beste aansluit(en) bij zijn wensen.

Opties om pensioenkapitaal op te bouwen

  1. Niets formeel regelen en sparen in de BV. Winsten in de BV spaart de DGA na betaling van vennootschapsbelasting op en de BV keert deze later aan de DGA – na stoppen actief werken – uit in de vorm van dividend.
  2. De DGA spaart privé in box 3, op een spaarrekening of in een deposito.
  3. De DGA belegt privé in box 3, bijvoorbeeld op lifecycle basis in beleggingsfondsen.
  4. De DGA treft in privé een lijfrentevoorziening, in de vorm van banksparen of verzekering. Dit kan zowel op garantiebasis of in de vorm van beleggingen, dan wel een mixvorm.
  5. De BV zegt aan de DGA een pensioen toe. Eventueel met terugwerkende kracht.A. De BV houdt het toegezegde pensioen in eigen beheer.B. Het pensioen wordt volledig bij een professionele verzekeraar ondergebracht.C. Een mixvorm tussen A en B.

AandachtspuntenIedere optie heeft zijn voor- en nadelen. Een bij de DGA passend advies is dan ook noodzakelijk. Wat is bijvoorbeeld de risicobereidheid en hoe ziet de financiële positie eruit.Naast het opbouwen van een kapitaal voor de oudedag is het raadzaam een voorziening te treffen indien de DGA (deels) arbeidsongeschikt wordt en voor het geval de DGA overlijdt. Zeker in de beginfase als er nog weining kapitaal is opgebouwd, is het verstandig een uitkering bij overlijden te verzekeren voor de verzorging van nabestaanden. Dit kan in de vorm van een kapitaal ineens of in de vorm van periodieke uitkeringen.

Er zijn plannen om het pensioen in eigen beheer te herzien. Hierover is recentelijk wederom een brief verschenen van de Staatssecretaris. Hoe dit er daadwerkelijk uit komt te zien en wanneer die plannen werkelijkheid worden is nu nog niet aan te geven. Wel lijkt het erop dat een vorm van inhaal van pensioenopbouw in eigen beheer over het verleden niet meer wordt toegestaan. De DGA die daarvan nog wilt profiteren doet er verstandig aan tijdig in actie te komen.