Lijfrente fiscaal interessant voor ondernemers

In Nederland kennen we voor mensen onder de AOW-leeftijd twee belastingtarieven over inkomen uit arbeid in box 1 van de inkomstenbelasting: tot €73.031 een tarief van 36,93% en over het meerdere is het tarief 49,5%. Door allerlei heffingskortingen die anders zijn bij verschillende inkomsten ligt dit in de praktijk toch genuanceerder. We lazen hier een interessant artikel over.

Wisseling bij verschillende inkomensniveaus

Het blijkt dat het marginale belastingtarief (hoeveel belasting betaal je daadwerkelijk over extra inkomen) sterk wisselt bij verschillende inkomensniveaus. Zo kent een IB-ondernemer met een bedrijfsresultaat tussen €10.000 en €23.000 een marginaal tarief van slechts 7%, terwijl een IB-ondernemer met een bedrijfsresultaat tussen €37.500 en €73.000 een marginaal tarief kent van 50%. En voor DGA’s met een loon tussen €37.500 en €67.000 geldt een marginaal tarief van 55% en tussen €73.000 en €115.000 zelfs 56%! Dus voor iedere €1.000 inkomen betaalt de DGA in kwestie €560 belasting.

Fiscale aftrekposten voor ondernemers

Dit maakt het voor ondernemers met dergelijke inkomens extra aantrekkelijk om op zoek te gaan naar fiscale aftrekposten. Een lijfrente kan hierbij helpen. Je legt nu periodiek bedragen in voor het opbouwen van een lijfrentekapitaal en brengt de premies – binnen fiscale grenzen – in aftrek op je inkomen. Nu tegen een hoog tarief. En als de lijfrente in de toekomst tot uitkering komt, is het belastingtarief vaak stukken lager.
En je bouwt als ondernemer natuurlijk ook aan een pot met geld voor de oude dag! Dat is toch iets waar ondernemers niet altijd aan denken.

Wij kunnen helpen bij het maken van een pensioenplanning en bij het uitzoeken van het juiste lijfrenteproduct.

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder