Lagere pensioenopbouw notarissen en hun medewerkers

Per 1 januari 2021 heeft het Pensioenfonds Notariaat de pensioenopbouw voor de deelnemers verlaagd met zo’n 35%. Aan de andere kant zijn de pensioenpremies verhoogd met zo’n 20%. Dus lagere pensioenopbouw, tegen een hogere premie.

Onderscheid in type deelnemer

Het Pensioenfonds Notariaat is een verplicht gesteld pensioenfonds. Het fonds maakt onderscheid tussen drie groepen deelnemers:

  • zelfstandig (kandidaat-)notarissen;
  • toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen in loondienst;
  • medewerkers in andere functies.

Iedere groep heeft een eigen pensioenregeling met eigen pensioenpremies. Voor alle groepen is de pensioenopbouw per 1 januari 2021 versoberd.

Verlaagde pensioenopbouw

Voor alle deelnemers is de pensioenregeling een middelloonregeling. Dit betekent dat ieder jaar een stukje pensioen wordt opgebouwd, gebaseerd op het loon in het betreffende jaar. Het totale ouderdomspensioen is dan een optelsom van alle in de jaren opgebouwde stukjes pensioen.

Rekenvoorbeeld oude regeling

Stel een kandidaat-notaris in loondienst met een jaarinkomen van €50.000. Na aftrek van de AOW-franchise van €15.583 is de pensioengrondslag €34.417. In één jaar leverde dit een aanspraak op ouderdomspensioen op van €602 (€34.417 x 1,75%). Na 30 jaar een ouderdomspensioen van €18.060.

Rekenvoorbeeld nieuwe regeling

Stel dezelfde kandidaat-notaris in loondienst met een jaarinkomen van €50.000. Na aftrek van de AOW-franchise van €15.583 is de pensioengrondslag €34.417. In één jaar levert dit een aanspraak op ouderdomspensioen op van €370 (€34.417 x 1,074%). Na 30 jaar een ouderdomspensioen van €11.100.

Dit betekent een fors lagere pensioenopbouw in de nieuwe regeling.

Ook lager partnerpensioen

Waar de deelnemers wellicht niet meteen aan denken, is dat de verlaagde pensioenopbouw ook gevolgen heeft voor het partnerpensioen. Het partnerpensioen komt direct tot uitkering als de deelnemer overlijdt en keert uit zolang de partner leeft. De hoogte van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer had kunnen bereiken tot aan de pensioendatum.

Aangezien de opbouw van het ouderdomspensioen is verlaagd, is ook het verzekerde partnerpensioen verlaagd.
Als we kijken naar de rekenvoorbeelden van hiervoor, ziet het partnerpensioen er als volgt uit:

Oude regeling:
partnerpensioen is 70% van €18.060 is €12.642.
Nieuwe regeling:
partnerpensioen is 70% van €11.100 is €7.770.

Een verlaging van bijna 40%!

Aanvullend regelen

Mocht het nieuwe partnerpensioen te laag zijn, dan is het mogelijk hiervoor een extra dekking te regelen. Een losse overlijdensrisicoverzekering is hiervoor geschikt.

Klik op onderstaande button om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen bij overlijden en om te berekenen wat het kost om een extra voorziening voor de nabestaanden te regelen.

Andere Tips & Cases

Klantcase
Hoe maak je een pensioenplan dat bij de werknemer past?

Werknemers die hun pensioendatum naderen krijgen van hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar zo’n zes maanden vóór hun pensioendatum een standaard brief. In…

Bekijk klantcase
3 tips om te sparen voor je pensioen met direct resultaat

Als ondernemer bouw je geen pensioen op, tenzij je zelf in actie komt. Wat voor werknemers geldt, geldt ook voor ondernemers. Er komt een moment dat je het…

Lees verder
Voorkom financiële zorgen na overlijden

Hoe staan jouw nabestaanden er financieel voor als jij overlijdt? Uit onderzoek blijkt dat mensen hun financiële situatie dan te rooskleurig voorstellen. Maak…

Lees verder