Nieuw pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023

Na het Pensioenakkoord uit 2019 is nu het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in behandeling bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de nieuwe wetgeving ingaat per 1 januari 2023. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Wat gaat er zoal veranderen?

  • De middelloonregeling gaat verdwijnen. Alle pensioenregelingen moeten over naar het premiestelsel. Dit betekent dat mensen geen recht meer hebben op een gegarandeerde pensioenuitkering, maar dat het pensioen meer afhankelijk wordt van rendementen en rente.
  • Pensioenregelingen bij verzekeraars gaan vaak nog uit van premies die stijgen naarmate de deelnemers ouder worden, de zogenaamde staffel. Dit mag straks niet meer. De premies moeten gelijkblijvend zijn, onafhankelijk van de leeftijd van de deelnemer.

  • Er komt een nieuw fiscaal kader, het zogenoemde arbeidsvormneutraal pensioenkader. Dit betekent onder meer dat de ruimte in de lijfrentesfeer fors omhoog gaat. Zo kunnen zelfstandigen beter met fiscale ondersteuning bouwen aan hun toekomstig pensioeninkomen.

  • Het nabestaandenpensioen gaat op de schop. Nu is de hoogte van het nabestaandenpensioen nog afhankelijk van onder meer de diensttijd van de werknemer. Dat verdwijnt straks. De hoogte van het nabestaandenpensioen is straks maximaal 50% van het loon van de werknemer.

  • Er komt een overgangsperiode tot 1 januari 2027. Werkgevers krijgen de tijd om vóór deze datum hun pensioenregeling te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Verder mogen huidige premieregelingen met een staffel ook na 2026 blijven voor bestaande werknemers.

  • Het kan zijn dat de nieuwe pensioenregeling voor bepaalde deelnemers slechter uitvalt dan de bestaande regeling. Deze deelnemers zullen een compensatie verwachten. Dit compenseren kan zowel binnen als buiten de pensioensfeer.

  • De wens is dat ook bestaande pensioenaanspraken zoveel als mogelijk worden omgezet naar het nieuwe systeem met een eigen pensioenpot. Dit heet invaren.

Wij blijven de ontwikkelingen in de gaten houden. Als u vragen heeft over welke consequenties de nieuwe wetgeving heeft voor uw eigen pensioenregeling, laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder