Ontslag en pensioen

Het verlies van je baan is natuurlijk uitermate vervelend. Naast directe financiële consequenties, heeft het ook gevolgen voor jouw pensioen. Zoals een periode zonder pensioenopbouw of het verlies van een dekking voor nabestaandenpensioen. Gelukkig zijn hier oplossingen voor.

Nabestaandenpensioen

Een belangrijk onderdeel van jouw pensioenregeling is een nabestaandenpensioen voor jouw partner en kinderen. Na ontslag stopt de dekking hiervan. Wel is er gedurende de WW-periode nog een beperkte dekking, deze zal echter een stuk lager uitvallen.

Tip: Een losse overlijdensrisicoverzekering zorgt voor behoud van de volledige dekking bij overlijden.

Uitruil pensioen

Steeds meer werknemers bouwen pensioen op in een zogenoemde premieregeling. De pensioenpremie wordt maandelijks belegd en voor het nabestaandenpensioen loopt er een losse dekking. Deze losse dekking stopt na ontslag. Je kunt er dan voor kiezen om een stukje van de pensioenpot te gebruiken om het nabestaandenpensioen in stand te houden en zo verlies van pensioenkapitaal te voorkomen bij overlijden.

Tip:
Uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen is vaak enkel mogelijk binnen enkele maanden na het ontslag.

Voortzetting pensioenopbouw

Bij het einde van de dienstbetrekking stopt de pensioenopbouw. Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om de pensioenopbouw op vrijwillige basis voort te zetten. Zo blijft ook de dekking bij arbeidsongeschiktheid en overlijden gehandhaafd. Dit is ook voor ondernemers interessant.

Tip:
Een aanvraag voor vrijwillige voortzetting moet je binnen 9 maanden na ontslag indienen.

Transitie-/ontslagvergoeding

Na ontslag kom je in aanmerking voor een transitie-/ontslagvergoeding. Deze vergoeding kun je op verschillende manieren gebruiken om aan jouw pensioen te werken.
Je kunt een pensioentekort uit het verleden repareren, via inhaal of inkoop van pensioen. Ook kun je in de lijfrentesfeer de jaar- en reserveringsruimte benutten.

Tip:
Kijk in de pensioenregeling van je aanstaande oude werkgever of pensioenverbetering mogelijk is.

Waardeoverdracht

Begin je na een tijdje weer in een nieuwe baan, dan kun je kiezen om de in je oude baan opgebouwde pensioenpot over te dragen. Dit heet waardeoverdracht. De nieuwe pensioenuitvoerder ontvangt dan het pensioengeld uit jouw eerdere dienstverband. Een voordeel is dat je dan alles bij dezelfde pensioenuitvoerder hebt. Waardeoverdracht is ook beter voor het nabestaandenpensioen. Het is echter niet altijd verstandig om waardeoverdracht toe te passen.

Tip:
Vraag een vrijblijvend voorstel voor waardeoverdracht aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

Andere Tips & Cases

Klantcase
Hoe maak je een pensioenplan dat bij de werknemer past?

Werknemers die hun pensioendatum naderen krijgen van hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar zo’n zes maanden vóór hun pensioendatum een standaard brief. In…

Bekijk klantcase
3 tips om te sparen voor je pensioen met direct resultaat

Als ondernemer bouw je geen pensioen op, tenzij je zelf in actie komt. Wat voor werknemers geldt, geldt ook voor ondernemers. Er komt een moment dat je het…

Lees verder
Voorkom financiële zorgen na overlijden

Hoe staan jouw nabestaanden er financieel voor als jij overlijdt? Uit onderzoek blijkt dat mensen hun financiële situatie dan te rooskleurig voorstellen. Maak…

Lees verder