"Unieke prestatie voor Prima Pensioen en het partnerpensioen"

Een dik half jaar geleden zijn wij benaderd door een belastingadviseur met de vraag of wij haar klant konden helpen. De klant zat in een nogal bijzondere situatie. De echtgenoot van de klant is eind vorig jaar overleden en als gevolg hiervan kreeg zij recht op een partnerpensioen van pensioenfonds ABP.

Het probleem van het partnerpensioen

Helaas bleek het partnerpensioen minder te zijn dan gedacht. De echtgenoot was in het verleden namelijk getrouwd geweest en vanwege de echtscheiding blijkt een deel van het partnerpensioen toe te komen aan de ex-partner. De ex-partner gaf echter aan afstand te willen doen van haar deel van het (bijzonder) partnerpensioen en dit alsnog te laten toekomen aan de klant. De klant nam hierover contact op met het pensioenfonds. Het pensioenfonds gaf telefonisch aan dat dit niet meer kon en dat de echtgenoot dit had moeten regelen toen hij nog in leven was. De belastingadviseur benaderde ons met de vraag of er toch nog wat mogelijk was.

De oplossing met kennis van de Pensioenwet

Door onze kennis van de Pensioenwet wisten wij dat er een bepaling in de wet is opgenomen die voorschrijft dat – kortgezegd – een gewezen partner haar deel van het partnerpensioen kan vervreemden aan de huidige partner. En dat het pensioenfonds – naar onze mening – verplicht is daaraan mee te werken. Wij hebben dit opgenomen met het pensioenfonds en na lang intern beraad is het pensioenfonds akkoord gegaan met het voorstel.

Ook hebben wij de notaris geholpen met het opstellen van een juiste akte om de vervreemding van het partnerpensioen juridisch correct vast te leggen.

Unieke prestatie met de regels van pensioenfonds ABP

De klant is natuurlijk enorm blij met deze positieve uitkomst en geeft aan “uniek wat Boris van Prima Pensioen voor elkaar heeft gekregen”. Dat klopt ook wel, want bij pensioenfonds ABP met meer dan 3 miljoen deelnemers waren ze dit nog niet eerder tegengekomen.Verder geeft de klant aan dat “wij uitstekend werk hebben verricht” en dat “het geduld en vertrouwen in Boris werd beloond”.

Heeft u ook pensioenvragen waarbij u goede hulp kunt gebruiken?

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder