Verplichtstelling pensioenfonds - hoe zit dat?

Bij een verplichtstelling voor een pensioenfonds zijn er belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden. Als werknemer ben je verplicht om deel te nemen aan het pensioenfonds, tenzij je een vrijstelling hebt gekregen. Deze vrijstelling kan bijvoorbeeld gelden als je al een vergelijkbare pensioenregeling hebt of als je werkzaamheden niet onder de bedrijfsactiviteiten van het fonds vallen. Als werknemer moet je toestemming geven voor het inhouden van premies op je salaris. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de juiste afspraken en regelingen zijn vastgesteld voor je werknemers. Het is van groot belang om goed op de hoogte te zijn van wat wel en niet verplicht is binnen deze regelingen, en ons deskundige team kan je hierbij helpen.

Recentelijk hebben wij voor enkele werkgevers onderzocht of zij zich verplicht moeten aansluiten bij een bepaald pensioenfonds. In Nederland moet 80% van de werkgevers het personeel aanmelden bij een verplicht pensioenfonds. Een bouwbedrijf moet het personeel aanmelden bij Pensioenfonds Bouwnijverheid, een bedrijf in de zorg bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, etc.

Voorbeelden uit de praktijk

Laatst hebben wij een onderzoek gedaan voor een bedrijf dat een kunststof product maakt. Na enkele verplichtstellingen te hebben geraadpleegd, blijkt dit bedrijf het personeel te moeten aanmelden bij het Pensioenfonds Vlakglas en Groothandel in Verf. Beetje vreemde combinatie, maar dit pensioenfonds heeft onlangs een ander pensioenfonds overgenomen dat zich richtte op bedrijven in de houtverwerking en aanverwante artikelen.

Een andere onderneming is actief in de jeugdzorg. We kwamen er achter dat zolang het bedrijf opereert als eenmanszaak met personeel, er geen verplichtstelling pensioenfonds geldt. Maar als hetzelfde bedrijf in BV-vorm gaat werken – dus als rechtspersoon – ze het personeel verplicht moeten aanmelden bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Geldt er voor jouw bedrijf een verplichtstelling pensioenfonds?

Wij kunnen bedrijven helpen met zulke onderzoeken. En als blijkt dat er geen verplichtstelling van toepassing is, kunnen wij natuurlijk ook helpen met het opzetten van een eigen pensioenregeling. Op deze website kun je meer informatie vinden over hoe je kunt inloggen op je account en wat je kunt doen als je vragen hebt over je verplichte pensioenregeling.

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder