Wet toekomst pensioenen

Vlak voor Kerstmis heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De bedoeling is dat de wetgeving op 1 juli 2023 ingaat. Wij verwachten dat de wetgeving doorgang vindt, maar zetten toch vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Met name het ombouwen van alle bestaande pensioenaanspraken bij pensioenfondsen naar “persoonlijk vermogen” zal veel discussies gaan opleveren en vragen bij deelnemers.

Premieregeling

Alle pensioenregelingen in Nederland moeten uiterlijk per 1 januari 2027 een zogenoemde premieregeling zijn. De meeste werkgevers met een eigen pensioenregeling – die dus niet verplicht bij een pensioenfonds zitten – hebben al zo’n premieregeling. Wel zie je bij deze werkgevers regelmatig nog pensioenpremies die zijn gebaseerd op een staffel. Dit betekent dat de hoogte van de pensioenpremies afgeleid zijn van de leeftijd van de deelnemer in het betreffende jaar. Hoe ouder de deelnemer, hoe hoger de pensioenpremie.

Dit kan niet meer vanaf 2027.

Uitzondering voor deelnemers die reeds pensioen opbouwen met zulke staffels. Die kunnen ook na 2026 blijven deelnemen in een staffel.
Gevolg is dat een werkgever twee verschillende pensioenregelingen heeft. Een regeling voor bestaande werknemers gebaseerd op een staffel, de andere regeling voor nieuwe werknemers met een gelijkblijvende premie.

Advies van Prima Pensioen

Ons advies is om tijdig aan de slag te gaan ervoor te zorgen dat de pensioenregeling voldoet aan de Wet toekomst pensioenen. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen om de nieuwe vaste premie vast te stellen die moet gaan gelden voor nieuwe werknemers.

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder