DGA en wijzigingen pensioen in eigen beheer

Geplaatst op 27 juni 2016

Uiterlijk vóór het zomerreces (8 juli a.s.) maakt de staatssecretaris van Financiën zijn voorkeur bekend over wat te doen met het pensioen in eigen beheer van de DGA. Met name het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenverplichting leidt tot allerlei problemen, zoals het niet meer kunnen uitkeren van dividend. De Staatssecretaris wil deze problemen aanpakken.

De afgelopen tijd heeft hij al de nodige opties de revue laten passeren om het probleem op te lossen. Er liggen nu nog 3 opties op tafel, waarvan hij dus binnenkort één als zijn voorkeur benoemt. Vervolgens zullen de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over moeten buigen.

Optie 1: Afkoop
De eerste optie is afkoop van het opgebouwde pensioen. De DGA betaalt over 70% van de fiscale verplichting van het pensioen in één keer loonbelasting. Ook ingegane pensioenen zijn af te kopen.Gevolg, de DGA (en zijn partner) heeft in één keer geen pensioenvoorziening meer en de DGA moet in één keer (veel) belasting betalen. De BV is in één keer van zijn verplichting bevrijd.

Optie 2: Omzetten in ander systeem

De tweede optie is het omzetten van de fiscale verplichting is een zogenoemde OSEB-voorziening (OudedagSparenEigenBeheer). Deze OSEB-voorziening neemt jaarlijks enkel toe middels oprenting, nieuwe opbouw is niet meer mogelijk. Op pensioeningangsdatum verkrijgt de DGA een periodieke uitkering uit de OSEB-voorziening. De hoogte van de periodieke jaaruitkering is vanaf 67 jaar de aanwezige OSEB-voorziening delen door factor 20. Eerdere ingang kan ook, de factor wordt dan hoger.

Optie 3:
Huidige systeem handhaven
De DGA (en zijn partner) behouden de opgebouwde aanspraken en de verschillen tussen fiscale en commerciële waardering blijven bestaan. Nieuwe opbouw is niet meer mogelijk in eigen beheer.

Wat nu?

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Zoals de positie van de partner. Wat bijvoorbeeld als de DGA gescheiden is. Moet dan opnieuw een verdeling gemaakt worden als de BV door de vrijval van de verplichting meer waard is geworden?Overigens, voor een DGA die pensioen bij een professionele verzekeraar opbouwt verandert er niets. En DGA’s die vanaf 2017 mogelijk geen pensioen meer in eigen beheer kunnen opbouwen, kunnen natuurlijk wel doorgaan met de pensioenopbouw maar dan bij een professionele verzekeraar.