Premies overlijdensrisicoverzekering fors gedaald

Geplaatst op 16 januari 2015

De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen fors gedaald. Bij oversluiten kunnen al gauw honderden euro’s per jaar bespaard worden. Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag ineens uitkeert bij overlijden van de verzekerde en is bijvoorbeeld verplicht voor huizenbezitters met een hypotheek. Verder is een overlijdensrisicoverzekering gebruikelijk als voorziening voor nabestaanden en in de vorm van een compagnonsverzekering.

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Aangezien we met z’n allen langer leven en de medische zorg jaarlijks verbetert, is de kans op voortijdig overlijden de laatste jaren gedaald. Aan de ene kant heeft dit geleid tot hogere pensioenpremies, aan de andere kant is het positieve effect dat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen fors zijn gedaald. Een voorbeeld uit de praktijk werkt verhelderend.

Praktijkvoorbeeld:
Man geboren in 1970 sluit in 2005 een overlijdensrisicoverzekering die € 300.000 uitkeert bij overlijden vóór 2035 (65 jaar). De premie voor deze verzekering is jaarlijks stijgend en bedraagt in 2005 € 75 per maand. In 2015 is de premie gestegen naar € 165 per maand, in 2025 gestegen naar € 450 per maand en in het laatste jaar bedraagt de premie zelfs € 1.150 per maand.

Sluit deze man de overlijdensrisicoverzekering in 2015 over dan betaalt hij nog slechts € 38 per maand. En de premie blijft gelijk tot 2035. In de bestaande situatie betaalt hij vanaf 2015 tot de einddatum nog zo’n € 125.000 aan premies. Sluit hij over, dan is dat zo’n€ 10.000. Een verschil van € 115.000!

De huidige verzekeraar zal zelf niet actief wijzen op de mogelijkheid van oversluiten. De verzekeringnemer moet zelf in actie komen.

Aandachtspunten oversluiten

Bij oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering zijn enkele aandachtspunten belangrijk:

  • Beëindig de bestaande verzekering niet voordat de nieuwe verzekering helemaal rond is. Een verslechterde gezondheid kan reden voor een andere verzekeraar zijn om de nieuwe verzekering te weigeren;
  • Beoordeel de hoogte van de verzekerde dekking en de looptijd opnieuw. Zijn er bijvoorbeeld kinderen bijgekomen hetgeen een hogere dekking rechtvaardigt. Of is de pensioenleeftijd opgeschoven waardoor een latere einddatum wenselijk is;
  • Gaat de eigen bank akkoord met oversluiten als de overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld aan de eigen woning;
  • Ook in de huidige markt zijn er grote prijsverschillen tussen verzekeraars. Vergelijken van diverse aanbieders is raadzaam.

Doel overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is voor diverse doelen te gebruiken. Zoals:

  • Een DGA die pensioen in eigen beheer opbouwt waarbij de vennootschap het risico van uitkeren van nabestaandenpensioen (nog) niet kan dragen;
  • Een ZZP’er kan vaak geen pensioen opbouwen en moet zelf een nabestaandenvoorziening treffen;
  • Een huizenbezitter met een hypotheek is door de bank verplicht een overlijdensrisicoverzekering te sluiten die aan de bank verpand wordt;
  • Een werknemer die vanaf 2015 minder pensioen opbouwt vanwege gewijzigde fiscale wetgeving en dus ook minder nabestaandenpensioen. De werknemer wil de hoogte van de nabestaandendekking op peil houden;
  • Meerdere aandeelhouders van een vennootschap die bij overlijden van een van de aandeelhouders de aandelen van de erfgenamen van de overleden aandeelhouder wensen over te nemen, een zogenoemde compagnonsverzekering.

In al deze situaties is de overlijdensrisicoverzekering van belang. Is er al sprake van een overlijdensrisicoverzekering, laat dan beoordelen wat het premievoordeel is als de verzekering wordt overgesloten. Het is verstandig om bij oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering deskundig advies in te winnen. De adviseur zal het doel en de aandachtspunten meenemen en op basis daarvan een heldere vergelijking geven tussen bestaande en nieuwe overlijdensrisicoverzekering. En het oversluiten kundig begeleiden, zoals de formele aanvraag, medische keuring en eventuele contacten met de bank.

Meer informatie:

Prima Pensioen heeft een vergunning van de AFM om te bemiddelen in overlijdensrisicoverzekeringen.