Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende kracht naar 1 januari jl. is de jaarruimte voor lijfrentepremies opgetrokken naar 30%. Ook is de reserveringsruimte – extra ruimte over afgelopen jaren – flink opgetrokken. De inhaalperiode is verlengd naar tien jaar en het aftrekplafond is verhoogd tot €38.000. Tot slot is het nu ook mogelijk om als AOW-gerechtigde (tot vijf jaar na ingang AOW) lijfrentepremies in aftrek te brengen. Dit is bijvoorbeeld interessant voor mensen die langer doorwerken. Een ondernemer die in 2022 een winst uit onderneming genoot van €75.000 heeft in 2023 een jaarruimte van zo’n €18.500. Dit bedrag kan de ondernemer maximaal in aftrek brengen als lijfrentepremie. Het is wel belangrijk om de lijfrentepremie tijdig – vóór het einde van het jaar – te betalen.Wij kunnen ondernemers helpen bij het becijferen van hun lijfrenteruimte. En adviseren over wat in hun situatie de meest passende lijfrente-oplossing is. Bijvoorbeeld kiezen voor garantie of juist voor een beleggingsvariant.

Lijfrente en woonachtig buiten Nederland

Het laatste kwartaal van 2023 is aangebroken en dat betekent dat weer veel mensen een keuze moeten maken wat ze met hun vrijkomende lijfrentekapitaal willen. Er zijn allerlei keuzes te maken. Zoals wil ik nu lijfrente-uitkeringen ontvangen of schuif ik de ingangsdatum nog voor mij uit? En als je nu uitkeringen wenst, wil je dan gegarandeerde uitkeringen of liever op beleggingsbasis?En wat als je woonachtig bent in het buitenland? Niet iedere lijfrente-uitvoerder mag/wil uitkeringen verrichten aan mensen die buiten Nederland wonen. Wij zijn goed op de hoogte van de lijfrentemarkt en hebben al veel klanten die woonachtig zijn buiten
Nederland geholpen met de aankoop van lijfrente-uitkeringen. Ook buiten de Europese Unie.Heeft u vragen over lijfrentes? Laat het ons weten en kijk ook op onze website.

Gratis checklist!

Speciaal voor jou als nieuwsbrief lezer hebben we een handige checklist ontwikkeld om te zien hoe je pensioenplaatje eruit ziet. Klik hier om hem direct te downloaden!

Andere Tips & Cases

Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder
een lijfrente kan fiscaal interessant zijn
Lijfrente fiscaal interessant voor ondernemers

In Nederland kennen we voor mensen onder de AOW-leeftijd twee belastingtarieven over inkomen uit arbeid in box 1 van de inkomstenbelasting: tot €73.031 een…

Lees verder