Nieuw pensioenstelsel vanaf 2023

Pensioenakkoord gesloten

UPDATE: Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Lees hier verder...

In de zomer van 2020 is het pensioenakkoord gesloten tussen kabinet en sociale partners. De wens van partijen is om het pensioenstelsel zoals we dat kennen in Nederland te hervormen. Er zal een hele andere wijze van pensioenopbouw komen en de bestaande pensioenen moeten zoveel als mogelijk worden omgezet naar het nieuwe stelsel.
Momenteel is een voorstel van wet in voorbereiding. Deze zal vervolgens bij de Tweede Kamer worden ingediend. Gezien het enorme financiële belang is het de vraag of de gewenste ingangsdatum – 1 januari 2023 – te halen is.

Wat zijn de gevolgen

De achtergrond van het nieuwe pensioenstelsel zit vooral in pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verplichte pensioenfondsen. Er zitten echter ook gevolgen in voor pensioenregelingen van werkgevers die niet bij een verplicht pensioenfonds zitten, bijvoorbeeld bij een verzekeraar. Veelal zijn dit zogenoemde premieregelingen met stijgende pensioenpremies naarmate de leeftijd van de werknemers toeneemt (staffel). Deze staffels gaan verdwijnen, waarbij er wel bepaald overgangsrecht zal komen. Werkgevers moeten nadenken hoe ze deze verandering willen doorvoeren in hun pensioenregeling.

Wat nu?

Dit is een goed moment om de bestaande pensioenregeling goed door te lichten. Voldoet de pensioenregeling aan de nieuwe eisen? Sluit deze nog aan bij de oorspronkelijke wensen? Zijn de werknemers voldoende betrokken bij de pensioenregeling, met allerlei keuzemogelijkheden?

Wij zijn werkgevers graag behulpzaam bij het beantwoorden van deze vragen. Plan via onderstaande knop een afspraak bij ons in!

Andere Tips & Cases

Wet toekomst pensioenen

Vlak voor Kerstmis heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De…

Lees verder
Geen FOR-dotaties meer mogelijk

Sinds 1 januari jl. is het voor ondernemers niet meer mogelijk te doteren aan de FOR. De FOR was een manier om met belastingvoordeel te werken aan…

Lees verder
Een regelmatige APK voor financiële rust

Als vermogens- en pensioenadviseur help ik jou je financieel goed voor te bereiden op de toekomst. Maar er bestaat geen glazen bol die voorspelt wat er in de…

Lees verder