Nieuw pensioenstelsel vanaf 2023

Pensioenakkoord gesloten

UPDATE: Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Lees hier verder...

In de zomer van 2020 is het pensioenakkoord gesloten tussen kabinet en sociale partners. De wens van partijen is om het pensioenstelsel zoals we dat kennen in Nederland te hervormen. Er zal een hele andere wijze van pensioenopbouw komen en de bestaande pensioenen moeten zoveel als mogelijk worden omgezet naar het nieuwe stelsel.
Momenteel is een voorstel van wet in voorbereiding. Deze zal vervolgens bij de Tweede Kamer worden ingediend. Gezien het enorme financiële belang is het de vraag of de gewenste ingangsdatum – 1 januari 2023 – te halen is.

Wat zijn de gevolgen

De achtergrond van het nieuwe pensioenstelsel zit vooral in pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verplichte pensioenfondsen. Er zitten echter ook gevolgen in voor pensioenregelingen van werkgevers die niet bij een verplicht pensioenfonds zitten, bijvoorbeeld bij een verzekeraar. Veelal zijn dit zogenoemde premieregelingen met stijgende pensioenpremies naarmate de leeftijd van de werknemers toeneemt (staffel). Deze staffels gaan verdwijnen, waarbij er wel bepaald overgangsrecht zal komen. Werkgevers moeten nadenken hoe ze deze verandering willen doorvoeren in hun pensioenregeling.

Wat nu?

Dit is een goed moment om de bestaande pensioenregeling goed door te lichten. Voldoet de pensioenregeling aan de nieuwe eisen? Sluit deze nog aan bij de oorspronkelijke wensen? Zijn de werknemers voldoende betrokken bij de pensioenregeling, met allerlei keuzemogelijkheden?

Wij zijn werkgevers graag behulpzaam bij het beantwoorden van deze vragen. Plan via onderstaande knop een afspraak bij ons in!

Andere Tips & Cases

Nieuw pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023

Na het Pensioenakkoord uit 2019 is nu het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in behandeling bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de nieuwe wetgeving…

Lees verder
Maakt u wél de juiste keuzes bij pensionering?

Mensen die binnenkort met pensioen gaan krijgen van hun pensioenfonds of verzekeraar een brief met keuzes. Keuzes over hoe ze hun pensioen wensen te ontvangen.…

Lees verder
Klantcase
Hoe maak je een pensioenplan dat bij de werknemer past?

Werknemers die hun pensioendatum naderen krijgen van hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar zo’n zes maanden vóór hun pensioendatum een standaard brief. In…

Bekijk klantcase