Aanpassen pensioenregeling DGA per 01-01-2014 (Wet VAP)

Op 1 januari 2014 wijzigt het fiscale kader omtrent pensioenopbouw. Na de eerste verhoging van de AOW-leeftijd op 1 januari jl. – van 65 jaar naar 65 jaar + 1… Lees verder »

Liquiditeitsverbetering bij BV’s met pensioen en lijfrente in eigen beheer

In de huidige tijd van economische tegenwind zijn veel BV’s op zoek naar mogelijkheden om hun liquiditeitspositie te verbeteren. BV’s hebben vaak een pensioen- en/of lijfrenteverplichting op hun balans staan… Lees verder »

Afstempelen pensioen in eigen beheer

Evenals veel pensioenfondsen kunnen DGA’s met pensioen in eigen beheer te maken krijgen met een te lage dekkingsgraad, een zogenoemde onderdekking. Het vermogen in de vennootschap is dan niet meer… Lees verder »

Doorwerkvereiste bij uitstellen pensioendatum tijdelijk buiten werking

In pensioenregelingen en pensioenovereenkomsten is standaard een pensioeningangsdatum opgenomen van 65 jaar. Onder voorwaarden is het mogelijk deze pensioeningangsdatum uit te stellen naar een later moment. De belangrijkste voorwaarde is… Lees verder »